Alles voor de leden!

13 augustus 2020

Netherlands Maritime Technology is, zoals de naam al doet vermoeden, een Nederlandse maritieme branchevereniging. Een vereniging die zich op alle mogelijke manieren inzet voor de maritieme maakindustrie in Nederland. Hier zijn ze bezig met alles wat van belang is voor de sector. Onze Haven ging in gesprek met Roel de Graaf, Managing Director bij het bedrijf. 

Vertel, wat doet NMT?
“Wij zijn een vereniging die de belangen behartigt van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Bijvoorbeeld richting overheden, in de regio, in Brussel, maar ook in Londen bij de International Maritime Organisation (IMO). We doen dus eigenlijk aan lobbyen. We informeren overheden over hoe het met de industrie gaat en komen op voor de belangen van onze leden. Daarbij staan wij in nauw contact met onze leden, omdat het belangrijk is dat we weten hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. En NMT staat naast belangenbehartiging (public affairs) en exportpromotie ook voor kennisoverdracht, trainingen en innovatie.”

Wat zijn de uitdagingen waar jullie op dit moment mee te maken hebben?
“De decentralisatie van Den Haag vergt op dit moment een hoop tijd. Je ziet dat steeds meer wet- en regelgeving die voorheen landelijk werd geregeld, nu bij de provincies of gemeenten terechtkomt. Dat is voor ons best een uitdaging, want dat betekent dat je op meer niveaus contacten moet onderhouden. Onze leden zijn bezig met het bouwen van schepen of het leveren van producten of diensten. Dat is hun primaire proces. Wij als NMT houden daarom relevante maritieme wet- en regelgeving in de gaten.”

Een belangrijke case gaat over de ongelijkheid tussen Europese en Chinese maritieme bedrijven.
“Klopt. Het gaat hier om de staatssteun die Chinese bedrijven krijgen, over bijvoorbeeld de complete financiering van een schip of het ondersteunen van het aanschaffen van robots van waar wij in Nederland alleen nog maar van durven te dromen, om maar een paar kleine voorbeelden te noemen. Overigens hebben we wel vijftig dossiers lopen.”

”Wij zijn er voor de scheepsnieuwbouwwerven, de scheepsreparatiewerven en de maritieme toeleveranciers en dienstverleners.”

Uit welke sectoren komen jullie leden?
“Heel divers, maar ze hebben wel allemaal hun anker in de maritieme sector. Wij zijn er voor de scheepsnieuwbouwwerven, de scheepsreparatiewerven en de maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Momenteel zijn er iets van 75 scheepswerven lid en rond de 330 toeleveranciers en dienstverleners. Bij elkaar hebben we ongeveer vierhonderd leden, die werkgelegenheid beiden aan circa twintigduizend man.”

Het lidmaatschap is vrijwillig, vult De Graaf aan, wat betekent dat de vereniging zich constant moet bewijzen. “Dat is mooi werk. Onze belangrijkste taak als branchevereniging is onze netwerkfunctie. Deze is zeer belangrijk voor onze leden. Zij willen elkaar graag ontmoeten en daarom organiseren we talloze evenementen en nemen ze deel aan verschillende commissies. Via deze commissies kunnen ze invloed uitoefenen op de koers van onze vereniging. De opkomst bij onze evenementen is zeer groot. Bij onze nieuwjaarsreceptie in Museum Rotterdam hadden we rond de vierhonderd gasten binnen. Daar kun je uit opmaken dat onze leden het zeer waarderen.”

Promotie is ook een belangrijk onderdeel van NMT. Voor de leden van NMT is de buitenlandse afzetmarkt cruciaal om de schepen, onderdelen of diensten te verkopen. Tussen de 60 en 80 procent van de totale omzet wordt in het buitenland verdiend. Een stevige inzet op exportondersteuning is dus essentieel. De Graaf: “De sector in Nederland is onderscheidend door het innovatieve vermogen en via export worden deze innovaties omgezet in euro’s. NMT zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven de kans krijgen om zich te laten zien op buitenlandse markten. Daarom ondersteunen wij Nederlandse maritieme bedrijven bij het vergroten van hun commerciële activiteiten in het buitenland. Met name door het organiseren van Holland Paviljoens op de toonaangevende maritieme vakbeurzen en door het organiseren van handelsmissies.”

Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen om lid te worden van NMT?
“Zij moeten sowieso actief zijn in de maritieme sector en een vestiging in Nederland hebben. Daarbij willen we weten of het desbetreffende bedrijf scheepsbouwer is of in de dienstverlenende sector werkt. Verder gaat het bedrijf door een ballotagecommissie en kunnen leden binnen de commissie zeggen wat zij ervan vinden dat het desbetreffende bedrijf toetreedt tot de vereniging. Maar we willen natuurlijk wel dat de bedrijven een onberispelijke staat van dienst hebben. Je wilt geen partij hebben die ter discussie staat, want daar kan de vereniging last van krijgen.”

Door middel van de contributiegelden kan NMT haar belangrijke werk voor de sector blijven uitvoeren. “De leden krijgen daarvoor de opleidingen, trainingen, kennisvergaring en kennisdistributie, bedrijfspromotie en het al genoemde lobbywerk. Voor de bevordering voor nieuwe medewerkers in de sector onderhouden we bovendien contacten met hoge- en middelbare scholen en de TU Delft.”

Kun je wat vertellen over Young NMT, speciaal voor de jongere leden?
“Je ziet dat wanneer iemand in aanraking komt met de maritieme sector, ze daar vaak de rest van hun leven in blijven hangen. Of je nu bij een reder, scheepswerf of toeleverancier werkt, dat maakt niet uit. We willen daarom graag de jongeren die bij onze leden werken tijdig bij de vereniging betrekken. En blijkbaar vervullen we die rol goed. Young NMT bestaat nu zo’n anderhalf jaar, het ledenaantal groeit gestaag en de opkomst tijdens de evenementen die worden georganiseerd is hoog. Hier geldt ook dat het belangrijk is dat de young professionals elkaar leren kennen en kennis uitwisselen.”

”De leidende innovatiethema’s in 2020 zijn net als vorig jaar duurzaamheid en digitalisering”

NMT stimuleert haar leden sterk om in te zetten op innovatie. Alleen nieuwe producten of diensten ontwikkelen is voor veel bedrijven een lastige opgave. Technologie wordt steeds complexer en de time-to-market steeds korter. NMT stimuleert daarom dat haar leden samen innoveren. Dat gebeurt met uiteenlopende vraaggestuurde en/of toekomstgerichte innovatieprojecten voor de hele maritieme keten. De leidende innovatiethema’s in 2020 zijn net als vorig jaar duurzaamheid en digitalisering.

De Graaf: “Wij initiëren innovatieprojecten voor onze leden. Die zorgen ervoor dat partijen die normaal niet snel met elkaar in gesprek komen, samen aan de slag gaan rond een relevant onderwerp. Door samen te werken ontstaat (sneller) meer inzicht en een duidelijk beeld van de situatie, en wordt beter duidelijk welke stappen een individuele partij moet zetten om zijn product of dienst verder te ontwikkelen. Deze innovatieprojecten dienen de hele maritieme keten en omvatten de klantvraag, het ontwerpproces, de bouw/productiefase en de gebruiksfase. Bijvoorbeeld op het gebied van autonoom varen of robotisering. Daarvoor maken we gebruik van Europese subsidies en werken we samen met partijen uit binnen- en buitenland. Als NMT zijn wij een centraal punt; bij ons komt alles bij elkaar en wij helpen de informatie weer te verspreiden.”

Tekst

Mark Boninsegna

Beeld

Netherlands Maritime Technology

Meer artikelen

Container 42: de kracht van community based ontwikkelen

13 augustus 2020

De impact van disruptieve trends zoals de energietransitie en digitalisering is zo groot dat we hierin samen moeten optrekken. WE ARE 42 is zo’n unieke...

Lees het hele artikel

Kennismaken met de haven en industrie

13 augustus 2020

Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar kennis laten maken met de Haven & Industrie. Dat is het doel van de...

Lees het hele artikel