Kennismaken met de haven en industrie

13 augustus 2020

Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar kennis laten maken met de Haven & Industrie. Dat is het doel van de profielwerkstukkenwedstrijd die Watertalent en het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) vanaf het schooljaar 2020-2021 organiseren. Deze wedstrijd is niet alleen interessant voor scholieren, ook het bedrijfsleven kan hierin een belangrijke rol spelen én er voordeel uit halen. Hoe? Matty van den Berg, partner Watertalent, en Mary Dotsch, directeur EIC Mainport Rotterdam, vertellen het.

Wat houdt de profielwerkstukkenwedstrijd in?
Mary Dotsch: “Alle jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moeten in hun examenjaar een profielwerkstuk maken dat meetelt voor het examen. Veel scholieren hebben geen idee wat er allemaal in de haven gebeurt. Met deze profielwerkstukkenwedstrijd willen wij jongeren inspireren mee te denken over de vraagstukken die in de haven spelen en zo de haven naar hen toebrengen. Natuurlijk is er informatie over het werken in de haven op internet te vinden, maar wij vinden het belangrijk om scholen en scholieren met bedrijven in contact te brengen en aan te tonen dat de carrièremogelijkheden in de haven veel groter zijn dan gedacht.”

Matty van den Berg: “We hebben twee thema’s geselecteerd, Mainport en Maritiem, en voor elk thema zijn drie onderwerpen benoemd [zie kader]. De bedoeling is dat bedrijven zich aan een onderwerp uit een van deze thema’s koppelen. Scholieren werken met behulp van deze bedrijven het door hen gekozen onderwerp uit. De beste drie werkstukken per thema winnen een geldprijs van €2.000, €1.250 of €750.”

Wat is het belang voor bedrijven om zich aan deze wedstrijd te verbinden?
Matty van den Berg: “De haven is de wereld in het klein. Alles wat je kunt bedenken, gebeurt hier. Veel bedrijven die in de haven zijn gevestigd, werken business to business. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werkgeversmerk op een aansprekende manier te laden bij aanstormend talent. De opleidings- en carrièremogelijkheden in deze branches zijn enorm divers. Ik vind het ook belangrijk dat scholieren hierdoor veel gerichter worden bevestigd in hun studiekeuze. Ze moeten een studie kiezen als ze 17 of 18 jaar zijn en hebben dan vaak geen goed beeld van het toekomstig werkveld. Gevolg: teveel studenten die tijdens hun vervolgopleiding tussentijds uitvallen. Hebben ze bijvoorbeeld interesse in een bepaalde hbo- of wo-opleiding, dan kunnen ze door zich te verdiepen in de maritieme of mainportvraagstukken zien wat dat in de praktijk betekent. Deelname aan de profielwerkstukkenwedstrijd is dan ook een andere prikkel om óf bevestigd te worden in hun studiekeuze óf hun voorlopige keuze wellicht te herijken omdat ze potentie zien in een baan waar ze nog nooit van hadden gehoord.”

Mary Dotsch: “Bedrijven in de haven werken anders dan jaren geleden. Er is een enorme transitie gaande, denk aan de energietransitie, de verduurzaming, de digitalisering en robotisering. De vraagstukken die daarbij horen, zijn voor jongeren onbekend. Zij kijken anders tegen de wereld aan en kunnen vaak hele inspirerende ideeën hebben waar bedrijven vervolgens bij de uitvoering van hun plannen positief door kunnen worden verrast. Daarnaast kunnen zij in de onderlinge contacten met de jongeren hun expertise tonen en laten zien wat hun toegevoegde waarde is. En wie weet. Misschien zit de ideale stagiair/werknemer voor de toekomst er wel tussen!”

”De examenperiode van het havo en vwo is de tijd voor werkgevers om te zaaien en hun werkgeversmerk bij deze doelgroep te laden”

Geef eens een voorbeeld?
Matty van den Berg: “In de coronacrisis ontstaan vragen als: waar zit de productiecapaciteit, waar zit de macht, waar wil je als land grip op krijgen als er problemen zijn? Er ontstaat schaarste, kijk bijvoorbeeld naar de mondkapjes, hoe denken jongeren dit probleem op te lossen? Hoe gaan we ze maken, wie gaat dat doen, waar halen we de grondstoffen vandaan? In de toekomst moeten zij dit soort vraagstukken ook oplossen. Laat de jeugd hier hun mening maar eens over geven. Ik weet zeker dat dit hele verrassende inzichten kan opleveren.”

Mary Dotsch: “Het profielwerkstuk is actief en interdisciplinair. Je hebt een realistisch vraagstuk uit de praktijk dat je moet oplossen en dat is anders dan uit een werkboek. Je spreekt jongeren aan op hun creativiteit en ondernemingszin. Dat vergt inventiviteit, menselijk oplossingsvermogen en ze kunnen gebruik maken van wat ze tot nu toe hebben geleerd.”

Matty van den Berg: “In het verleden losten we vraagstukken of problemen veel meer eendimensionaal op. In het profielwerkstuk wordt een vraagstuk vanuit verschillende kanten bekeken: maatschappelijk, sociaal, technisch, economisch. Laat ze maar nadenken over vragen als “Wat is belangrijker: meer containers naar de Rotterdamse haven vervoeren, of dit juist verminderen en de productiecapaciteit hierheen halen?” Het zijn stevige vraagstukken en dat geeft ook aan dat we deze wedstrijd serieus nemen.”

Mary Dotsch: “Zolang leerlingen zich niet realiseren dat de haven een geweldig gebied vol mogelijkheden is, hebben we nog een wereld te winnen. Ze kunnen de haven gebruiken als context om zich te oriënteren op hun toekomst. En zij hebben de Rotterdamse haven met hun talent veel te bieden. Laat ze maar zien wat je bijvoorbeeld met IT, met 3D-printing, truck platooning, luie bruggen, robotisering kunt doen. Door de wedstrijd brengen we de jongeren daar al vroeg mee in aanraking en verbeteren we het imago van de haven.”

En nu?
Matty van den Berg: “De wedstrijd moet worden gedragen door de werkgevers en eerlijk gezegd heb ik er alle vertrouwen in dat een aantal toonaangevende bedrijven aanhaakt. Watertalent en EIC Mainport Rotterdam zijn bezig met het opstellen van een propositie waarbij bedrijven zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage leveren. Naast het prijzengeld organiseren wij verschillende bijeenkomsten (fysiek en virtueel) om het onderwijs met de werkgevers te verbinden. De examenperiode van het havo en vwo is de tijd voor werkgevers om te zaaien en hun werkgeversmerk te laden bij deze doelgroep. Ga met de jongeren aan de slag en investeer in ze, dat geeft een exposure waar geen reclamecampagne tegenop kan.”

Mary Dotsch: “Werkgevers staan met deze wedstrijd aan de basis. Ze geven jongeren de kans om een kijkje in de keuken te nemen. Zo maken we met elkaar de haven zichtbaar.”

Matty van den Berg: “In de haven werken indirect zo’n 180.000 mensen. Zij zijn trots op hun werk en ik weet zeker dat er voldoende enthousiaste mensen te vinden zijn die met jonge mensen in gesprek willen gaan en aan hen willen laten zien waar ze mee bezig zijn.”

Over de profielstukkenwedstrijd
De wedstrijd is vier jaar geleden vanuit het NISS geïnitieerd en georganiseerd door NMT voor de maritieme sector. Deze wordt nu uitgebreid met de wereld van de Mainport. In de nieuwe formule verzorgt Watertalent het projectmanagement en EIC zorgt voor de actuele inhoud van de onderwerpen die vanuit de Haven & Industrie worden aangeboden. NISS en NMT blijven betrokken als partner.

Maritieme onderwerpen:

  • Winnen op Zee: Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van duurzame energie, is de Noordzee een belangrijke bron.
  • Slim en veilig varen: Nieuwe technieken dragen eraan bij dat schepen steeds slimmer worden en daardoor veiliger kunnen varen.
  • Schone Schepen: Hoewel scheepvaart relatief gezien een schone vorm van transport is, kunnen duurzame brandstoffen en andere manieren van voortstuwing de scheepvaart nog schoner maken.

Mainport onderwerpen:

  • Innovaties in de logistiek: Om op logistiek gebied de slimste haven van de wereld te zijn, moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën.
  • Energietransitie in de haven: Om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, zijn er voor de industrie, het transport en de logistiek nieuwe technologieën nodig.
  • Haveneconomie nieuwe stijl: Technische en logistieke innovaties hebben gevolgen voor bedrijven, werknemers en inwoners in het havengebied. Er komen nieuwe producten, diensten, banen en werkplekken.

Deze thema’s zijn niet in beton gegoten. Als een scholier een ander onderwerp heeft dat passend is voor de Mainport dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. Wij stellen het erg op prijs als de lezers van Onze Haven deze wedstrijd onder de aandacht brengen van eigen kinderen, buren of bij verenigingen waarbij zij actief betrokken zijn. Scholieren kunnen ook via WhatsApp contact opnemen: 06-86103706.

Klik hier voor meer informatie.

Tekst

Conny Rijken

Beeld

Remie Kranendonk

Meer artikelen

Alles voor de leden!

13 augustus 2020

Netherlands Maritime Technology is, zoals de naam al doet vermoeden, een Nederlandse maritieme branchevereniging. Een vereniging die zich op alle mogelijke manieren inzet voor de...

Lees het hele artikel

De menselijke kant

11 augustus 2020

We leven in een bijzondere tijd. Je kunt geen tv aanzetten, geen krant openslaan, of je leest erover. Het zijn bijzondere tijden… Niemand weet hoe...

Lees het hele artikel