Container 42: de kracht van community based ontwikkelen

13 augustus 2020

De impact van disruptieve trends zoals de energietransitie en digitalisering is zo groot dat we hierin samen moeten optrekken. WE ARE 42 is zo’n unieke samenwerking van – je raadt het niet! – bijna 42 partners. Alle partners hebben één ding voor ogen: door samen te werken kunnen we het verschil maken én de digitalisering van de Rotterdamse haven versnellen.

Een van de partners is Jan Oosterom, managing director van Howden Insurance Brokers Nederland B.V. Hij kan niet wachten op de eerste analyses van de dataverzamelreis van Container 42. Een van de trends in verzekeringen is namelijk een toenemende vraag naar data. Als broker is Oosterom erop gespitst nieuwe technische mogelijkheden aan te wenden om de goede performance van zijn klant aan te tonen. Denk hierbij aan de inzet van goed opgeleid personeel en gecertificeerde systemen, maar ook een adequate monitoring van ladingen en klimaatinvloeden hierop zal de nieuwe standaard zijn.

“Verzekeren is balanceren tussen selectie en anti-selectie”, zegt Oosterom. “Voorwaarden en premies moeten op een verantwoorde manier worden bepaald. Data en algoritmes zijn daarbij steeds belangrijker, dat geeft verzekeraars op de langere termijn meer vertrouwen.” Zo vervoert Container 42 een mini-Tesla (de Tesla 42) die is uitgerust met sensoren om te meten of deze tijdens de reis verschuift binnen in Container 42 en waardoor dat komt. “Stel je voor”, vervolgt Oosterom, “onze klant vervoert bederfelijke goederen in een container. Door een nauwkeurige monitoring van de lading gedurende de reis kunnen we vroegtijdig anticiperen op eventuele schadeclaims. Door temperatuurwisselingen, luchtvochtigheid of verschuiving van de goederen, kan de lading bij aankomst worden afgekeurd of mogelijk nog worden gereconditioneerd. Hoe eerder dit bekend is, hoe hoger de restwaarde is van de partij en daardoor de schade beperkter. Het kan het verschil zijn tussen vernietiging of bijvoorbeeld alsnog verkopen als veevoer. Door de inzet van de nieuwste technieken wordt de schadelast voor de verzekeraar minder met als positief effect dat premies op een acceptabel niveau kunnen blijven. Gegeven de verharding in de verzekeringsmarkt, is Container 42 nu al een doorbraak om op termijn een bruikbare oplossing te bieden voor onze klanten.”

”Container 42 is nu al een doorbraak”

Visie op autonoom varen
Met de ambitie om de ‘smartest port’ te zijn, neemt Rotterdam het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. Container 42 is een metafoor voor die transformatie.

Het WE ARE 42 netwerk stimuleert de ontwikkeling van (semi)autonome schepen die in de nabije toekomst allerlei soorten nieuwe en hyper-beveiligde en accurate informatie nodig hebben om hun (semi)autonome taken te kunnen uitvoeren. In dit kader staat Container 42 ook symbool voor de slimmere havens die in de toekomst dit soort schepen moeten kunnen voorzien van de noodzakelijke en relevante informatie. Een stip op de horizon waar Remco Pikaart, eigenaar van de joint venture Shipping Technology, zich volledig op richt. Het bedrijf rust schepen uit met een Black Box Pro, een basisproduct dat aangesloten wordt op alle nautische apparatuur, zoals radars, motoren, roeren en weerstations. Alle data aan boord wordt zo verzameld en via het netwerk verstuurd naar de Google Cloud. Daar is het dan middels een dasboard online beschikbaar voor de eigenaren van de schepen. “Data die cruciaal is voor scheepseigenaren, bijvoorbeeld om situaties te kunnen reconstrueren in geval van schade”, zegt Pikaart. “Met deze basis hardware en de live verzamelde data ontwikkelen we intelligente applicaties die passen in de roadmap met als uiteindelijk doel autonoom varen te introduceren als de nieuwe standaard.”

“Ook wij zijn benieuwd naar welke inzichten de gegevens van de dataverzamelreis om de wereld ons zullen brengen.”

Container 42 is uitgerust met de Black Box Pro van Shipping Technology. “Ook wij zijn benieuwd naar welke inzichten de gegevens van de dataverzamelreis om de wereld ons zullen brengen.” De filosofie van WE ARE 42 ligt in het verlengde van de bedrijfsfilosofie van Shipping Technology. Pikaart sluit af: “Ik geloof in community based ontwikkelen. Zeker op de no-nonsens manier van Container 42. Door het onderlinge vertrouwen ontstaan er sneller partnerships die innovaties doen versnellen.”

Over Container 42
Container 42 legt tijdens de twee jaar durende dataverzamelreis om de wereld alles vast. De met sensoren en communicatietechnologie uitgeruste container meet tijdens de reis onder andere vibratie, helling, positie, geluid, luchtvervuiling, vochtigheid en temperatuur en is uitgerust met zonnepanelen. De verzamelde gegevens helpen inzicht te geven in de uitdagingen in transport en logistiek en dragen bij aan de ontwikkeling van een zogenaamde ‘digital twin’ van de haven: een digitale representatie van de werkelijke, fysieke haven. Het platform WE ARE 42 zal uitgroeien tot maximaal 42 partners die samen technologische oplossingen ontwikkelen en daarmee de uitdagingen in de transport en logistiek omarmen.

Tekst

Het Havenbedrijf Rotterdam

Beeld

We Are 42

Meer artikelen

Doorpakken in onzekere tijden

13 augustus 2020

Innovatiekracht en de verduurzaming van het maritiem cluster: mooie ambities waar onze bedrijven in de Drechtsteden in de maritieme maakindustrie van groot tot klein mee...

Lees het hele artikel

Alles voor de leden!

13 augustus 2020

Netherlands Maritime Technology is, zoals de naam al doet vermoeden, een Nederlandse maritieme branchevereniging. Een vereniging die zich op alle mogelijke manieren inzet voor de...

Lees het hele artikel