De Verkeersonderneming: met elkaar op weg voor een betere mobiliteit in de regio

3 januari 2020

De aanleiding was de aanpak van de A15 ruim tien jaar geleden. De Verkeersonderneming, met als doel het bevorderen van de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, werd opgericht en bestaat nog steeds. Sterker nog, inmiddels gaat het allang niet meer over de A15, maar praten de verschillende partijen over mobiliteit in de breedste zin van het woord. Cees Vingerling en Roger Demkes zetten zich met hart en ziel in voor de bereikbaarheid van de regio.

Het focusgebied van de Verkeersonderneming strekt zich uit van Voorne Putten en Drechtsteden naar Gouda en Schiedam-Vlaardingen. Kern van het gebied is het centrum van Rotterdam. Een gebied met een grote, internationale haven, een dynamisch centrum en omliggende steden waar veel mensen zich elke dag verplaatsen in het woon-werkverkeer.

Netwerken en verbinden is de rode draad in het werk van De Verkeersonderneming. “We proberen overheid, bedrijven en instanties aan ons en elkaar te verbinden”, begint Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming. “De grootste uitdaging; de gebruiker. We willen dat de reiziger de juiste keuzes maakt en dat de doorstroming optimaal blijft, want de druk op mobiliteit wordt alsmaar groter. De gebruiker moet verschillende mogelijkheden hebben om van A naar B te komen. En onze grootste uitdaging blijft: hoe kunnen we mensen verleiden om de spits te mijden? Daarom is onder andere het programma Beter benutten in de twaalf drukste stedelijke regio’s in het leven geroepen. Overheid en bedrijfsleven werken hierin samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. En met goed resultaat. Sinds 2011 hebben de maatregelen, waarbij de behoefte en het gedrag van de reiziger centraal stonden, geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag.”

“We proberen overheid, bedrijven en instanties aan ons en elkaar te verbinden. Met als grootste uitdaging; de gebruiker.”

Maastunnelalliantie

“Met elkaar proberen we zoveel mogelijk opties te bedenken. Communicatieacties, filediercampagnes, (deel)fietsenregelingen, ov-probeeracties met de RET, collectief vervoer, beloningsprojecten en nog veel meer. Als we denken ‘er is niets meer te verzinnen’ dan komt er altijd wel weer iets anders uit de hogehoed”, glimlacht Demkes. “Zo ben ik enorm trots op de Maastunnelalliantie. Voordat de renovatie van de tunnel startte, hebben we veel grote organisaties met veel personeel en bezoekers uitgedaagd mee te doen met goede, eenduidige communicatie naar hun achterban. Speciaal daarvoor is er een Maastunneltoolkit ontwikkeld met communicatiemiddelen. De bedrijven voelden zich echt verbonden met het project. We dachten dat het moeilijk was om bedrijven aan ons te binden, maar uiteindelijk sloten zeventig grote organisaties aan en hebben we veel van elkaar geleerd. Ook hier is netwerken het sleutelwoord.”

Vingerling

“In het gebied Voorne Putten waren vroeger veel hoofd- en hulpdijken. En de verbindingen tussen die dijken noemde men een vingerling”, vertelt Cees Vingerling, gebiedsregisseur en coördinator van de werkgeversaanpak. “Letterlijk betekent vingerling dus tussenstuk. Die verbinding brengt mij weer terug bij mijn bestemming en werk. Ik ben een échte verbinder. Van bestuur, onderneming en onderwijs. Vijf jaar geleden begon ik daarom mijn bureau Vingerling en Partners, dat gespecialiseerd is in verbinden van mensen en bedrijven. Net als mijn functie in De Verkeersonderneming. Altijd ben ik onderweg om mensen te overtuigen van het nut om alternatief te reizen. En dan vooral in het gebied Voorne Putten Haven. Er valt daar nog zoveel winst te behalen. Denk aan het bevorderen van collectief vervoer en het stimuleren van e-bikes, speed pedelecs of het creëren van mobiliteitshubs, waarbij men overstapt op andere vormen van vervoer.”

(Thuis)haven

Vingerling groeide op in Voorne Putten en woont er nog steeds met veel plezier. “Het is een prachtig gebied met een rijke historie. Het Bernisse watertje was de doorvoerhaven van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Veel handels- en vissersdorpjes sierden de omgeving. Helaas zijn er veel authentieke dingen verloren gegaan. Voorne Putten is voor velen de thuishaven, zij werken in de Rotterdamse haven. Daarom pendelt zo’n 60 procent van de inwoners van Voorne Putten richting de stad en vice versa. Zelf doe ik daar ook aan mee.”

Demkes woont in Delft. Hij heeft een fiets en geen auto. “Ik kan heel goed zonder auto leven en wil het goede voorbeeld geven. Ik heb een zwak voor alles wat met logistiek te maken heeft. Zelf kom ik uit een tuinbouwfamilie en kan me nog herinneren dat ik het geweldig vond om met de vrachtwagen naar de veiling te gaan. Mijn studie bedrijfseconomie en liefde voor ICT en data komt goed van pas in mijn functie bij De Verkeersonderneming.” 

Mobility Lab

“In deze regio gebeurt het. Een kwart van de handel in Europa komt via onze haven binnen”, gaat Vingerling verder. “Naast de bestaande bedrijvigheid vinden we ook vernieuwend en duurzaam ondernemerschap belangrijk. Mobility Lab bijvoorbeeld, maakt innovatie op het gebied van mobiliteit mogelijk. De Verkeersonderneming, SmartwayZ.NL, ZO Slim Bereikbaar en gemeente Den Haag bundelen hun krachten. Zij verbinden overheden en bedrijven via een mobiliteitschallenge in de regio Rotterdam, Den Haag en Zuid-Nederland met startups die een passende oplossing bieden. Dankzij het programma van Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossingen voor hun ‘probleem’, terwijl startups hun innovatie kunnen testen in de praktijk. Via dit lab is er ruimte om te experimenteren en te bekijken of een experiment een exportproduct kan worden. Zowel studenten als ondernemers denken creatief mee over mobiliteit van en naar de haven. Zo kunnen jongeren makkelijker in de stad en naar de haven komen.”

“We koppelen ideeën aan uitdagingen”, vult Demkes aan. “Of zoals ze in Rotterdam zeggen; niet lullen maar testen. Inmiddels hebben al zeventig partijen zich gemeld en een professionele jury koppelt zestien daarvan aan uitdagingen. De Verkeersonderneming faciliteert. Deze mensen willen niet per se subsidie, ze zoeken marktpartijen die geld willen investeren. Inmiddels hebben we al heel veel verschillende oplossingen.”

“Dankzij het programma van Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossing voor hun ‘probleem”

In beweging

De komende jaren staat veel onderhoud aan de infrastructuur op stapel. “We wonen in een waterrijk gebied met veel bruggen en dijken, die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. Er komen nog veel projecten aan”, vertelt Demkes. “Van de Brienenoordbrug tot de Heinenoordtunnel. Alles lijkt tegelijk te komen. Veel mensen trekken terug naar de stad. Er komen vijftigduizend woningen bij de komende jaren. Daarom moeten we alternatieven en nieuwe ontwikkelingen bedenken. Dat betekent dat we onze focus moeten verschuiven. Daarnaast moeten we het klimaatakkoord over CO2 en luchtkwaliteit in acht nemen. Mobiliteit gaat iedereen aan en daarom willen we iedereen een helpende hand bieden, van jong tot oud, van welvarend tot bijstand. Onze uitdaging is dat we de gebruiker meenemen in de verschillende mogelijkheden en in de transitie daarnaartoe. We willen geen tijdelijke aanpak voor iedereen, het moet een structurele aanpak zijn. De Verkeersonderneming blijft altijd in beweging. ”

De initiatiefnemers van De Verkeersonderneming zijn de gemeente Rotterdam, Het Havenbedrijf Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat. Samen zorgen zij voor doorstroming en bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info@verkeersonderneming.nl.

Tekst

Esther Paans

Beeld

De Verkeersonderneming

Meer artikelen

‘Voor de nieuwsgierige aagjes onder ons’

3 januari 2020

Niet alleen het centrum van Rotterdam is prachtig, de haven is net zo adembenemend. Industrieel Toerisme Rotterdam organiseert tours op maat met gekwalificeerde gidsen die...

Lees het hele artikel

Een machine die altijd draait

3 januari 2020

De haven blijft een apart fenomeen: fysiek, aanwezig en toch ongrijpbaar. Voor wie iets met de haven heeft is het geen uitgestrekt industriegebied. Het voelt...

Lees het hele artikel