Handen ineen voor een veilige haven

20 juni 2024

Samen oefenen is binnen de wereld van hulpverlening en risicobeheersing cruciaal. Het zorgt voor ingesleten routines, zodat alle partijen als de radertjes in een Zwitsers uurwerk op elkaar afgestemd raken. Je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Het is onmisbaar voor een nauwgezette samenwerking, waarin elke seconde het verschil kan maken tussen leven en dood.

Binnen de VRR werken wij met een diverse groep mensen, maar als die pieper gaat, hebben we één gezamenlijk doel: het verlenen van professionele hulp. In het veld én achter de schermen. Regelmatig oefenen is van levensbelang, maar minstens zo belangrijk is het bieden van goede voorzieningen en middelen, het delen van kennis en inzichten en open durven te staan voor nieuwe mogelijkheden en soms een andere aanpak. Zo zorgen we samen voor een geoliede machine als de nood aan de man is.

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. De geopolitieke spanningen in de wereld dwingen ons om onze samenwerking nog eens goed onder de loep te nemen. Nu. Niet later, dan is het te laat.

Impactvolle bewegingen als de energietransitie, digitalisering en klimaatverandering kunnen nieuwe crises tot gevolg hebben. Ook deze crises vragen een andere gezamenlijke aanpak dan klassieke crises. De gevolgen zijn vaak langdurig en hebben een grote impact op de omgeving. De komst van de nieuwe waterstoffabriek, het transport van ammoniak, de komst van Porthos, allemaal ontwikkelingen die nieuwe risico’s met zich mee brengen. Dit nieuwe tijdperk vraagt dus ook om een nieuwe vorm van samenwerken, zodat wij klaar zijn voor de nieuwe crises die op ons af komen. Met oog voor elkaar en de effecten op de omgeving, elkaar aanspreken op en samen aan de voorkant kijken naar de risico’s die er zijn, is essentieel voor de veiligheid van de haven en onze regio nu en in de toekomst.

Wat je zelden doet, doe je zelden goed. Dus wij blijven oefenen, oefenen en oefenen. Samen oefenen op deze nieuwe risico’s is van groot belang. Rampen die op papier ontstaan en worden doorleefd, kunnen ervoor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven als het toch een keer fout gaat. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat oefenscenario’s onwaarschijnlijk leken, maar kort daarop in de praktijk zijn voorgekomen. Wij waren voorbereid. Keer op keer, met elkaar, en in samenwerking met onze partners in die mooiste haven. Samen sterk aan de voorkant, voorbereid en klaar om het verschil te maken als het nodig is.

Tekst

Arjen Littooij

Meer artikelen

STOOM

20 juni 2024

Hoewel niets aan de ferry van DFDS doet denken aan stoomvaart, gaan we die link wel leggen. We komen de boot tegen op een drukke...

Lees het hele artikel

Een veilige haven

20 juni 2024

Aan mij is vaak gevraagd waarin Rotterdam zo verschilt van andere steden. Vele antwoorden vallen hier natuurlijk te geven. Zelf roep ik vaak: ”Ben je...

Lees het hele artikel