Positieve berichten

12 november 2021

De positieve berichten over de haven druppelen binnen. De overslag nam met 3% toe in het eerste kwartaal. We hebben ons vergaapt aan de beelden van het transport van de nieuwe Suurhoff-brug. Aan alle kanten wordt geïnvesteerd in waterstof en andere nieuwe, schone technieken. Op de achtergrond draait de haven door en zijn schepen, kranen, kades, treinen en vrachtwagens daar de zichtbare exponent van. De Wereldhavendagen worden, zij het in aangepaste vorm, weer georganiseerd. De netwerkclubs in de haven komen tot leven.

Business as usual, zou je dus kunnen zeggen. Maar tijdens de nasleep van de Suez-crisis bleek dat bijzonderder dan we vaak zelf denken. Landelijk en regionaal besteedde de pers ruim aandacht aan de drukte in de haven. Grote woorden werden gebruikt om te illustreren hoe dicht we bij het grootste logistieke infarct in de historie waren. En in Rotterdam was het zeker drukker dan normaal. Toch deed de haven gewoon haar werk. Iedereen zette zijn schouders eronder en de aandacht verslapte toen beelden van files met containerschepen uitbleven. Geen dichtgeslibde ankerplaatsen, geen overvolle wegen en geen tekorten voor de consument. Terwijl juist dat laatste het meest nieuwswaardig was.

Natuurlijk, de haven heeft wekelijks met pieken en dalen in het aanbod van schepen te maken. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden lading, of het nu om containers, natte bulk of andere goederen gaat. Zó uniek was de situatie dus ook weer niet. Toch mogen we best wat trotser zijn op de bijzondere manier waarop dat voor elkaar gebokst werd.

In de aanloop werd duidelijk dat we in Rotterdam in korte tijd veel meer containers konden verwachten dan normaal gesproken. Toen dat eenmaal duidelijk was, werden de schouders er eensgezind onder gezet. Afstemming tussen ketenpartijen en inzicht in de drukte en capaciteit moesten zorgen voor een zo efficiënt mogelijke afhandeling. Dat de eerste piek werd afgehandeld zonder noemenswaardige problemen laat zien dat die manier van werken in Rotterdam prima werkt. Sterker: het lijkt me een blauwdruk voor de aanpak van de grote uitdagingen in de komende jaren. Die kunnen we alleen maar aan als we gebruikmaken van elkaars kennis en expertise. Comfortabel broeden op je eigen succes lijkt prettig. Een gezamenlijk doel nastreven met de daarbij behorende openheid en teamspirit levert uiteindelijk veel meer op. In het klein en in het groot.

Samen werken we aan één doel: de haven van Rotterdam versterken en toekomstbestendig maken. Het delen van inzichten en overzichten is daarvoor essentieel. Des te beter is het dat we elkaar de komende periode weer regelmatig kunnen zien. Dat maakt het delen niet alleen makkelijker, maar ideeën ook sterker. Nieuwe ideeën, die de haven en haar omgeving nog verder de toekomst in helpen. Over de resultaten die dat oplevert gaan we in de komende edities ongetwijfeld weer mooie verhalen lezen!

Tekst

Gerrit Peekstok

Beeld

Lennaert Ruinen

Meer artikelen

Dit is een baan voor het leven

12 november 2021

Toen zijn oom hem attendeerde op een baan als bootman bij de Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht had Erik de Neef (49) geen flauw idee van het...

Lees het hele artikel

Botlek Beach

12 november 2021

Van een bal gehakt met chocoladevla als toetje tot oesters met een dikke chardonnay van Bernardus. In Brasserie De Rotterdammer, gelegen in hartje Botlek, voelt...

Lees het hele artikel