Klaar voor de toekomst – RDM Centre of Expertise

4 december 2017

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij was van 1902 tot 1996 in bedrijf en bouwde in die 94 jaar 355 schepen, waaronder het SS Rotterdam. In de hoogtijdagen werkten er 7.000 mensen. Een paar jaar nadat het doek viel voor de RDM, trokken studenten van het Albeda College in de bedrijfsschool van de RDM. En op 9 februari 2009 namen de eerste studenten van de technische opleidingen van Hogeschool Rotterdam hun intrek in het gerenoveerde gebouw. Inmiddels bruist het weer op de RDM, op Heijplaat.

Hans Maas, sinds 1 september 2016 directeur van RDM Centre of Expertise: “Hogeschool Rotterdam zocht een jaar of tien geleden een locatie waar zij een deel van de werkplaatsen voor de technische opleidingen kon huisvesten. Het Havenbedrijf kwam met de suggestie van het RDM-terrein. In overleg ontstond het ambitieuze plan een gezamenlijke innovatiecampus te ontwikkelen. Anno 2017 staat er een bloeiende campus waar veel bedrijven fysiek aanwezig zijn met hun afdelingen Research & Development (R&D) of langskomen met hun innovatievragen.

Dicht op de praktijk
Rotterdam staat voor een omvangrijke transitie, daarvoor zijn ook andere en nieuwe professionals nodig. Hogeschool Rotterdam heeft zich in haar strategische agenda verbonden aan grote opgaven voor de stad. Op de campus gaat het om energietransitie, duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling, logistiek en de nieuwe bedrijvigheid (maritiem en de smart maakindustrie).

Wij kiezen er in onze strategie nadrukkelijk voor toekomstige professionals dicht op de praktijk op te leiden. Op de campus RDM Rotterdam staat een toekomstbestendig concept: onderwijs, onderzoek en innovatie, ruimte, werkplaatsen en testfaciliteiten. Maar ook diverse mogelijkheden voor events. Doel is verbinding te leggen tussen de stad en de haven. Ons unieke concept staat tot ver buiten Rotterdam in de belangstelling. Er kwamen de afgelopen jaren al veel regeringsdelegaties op bezoek en zelf gaf ik al een groot aantal rondleidingen aan vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en samenwerkingen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Samenbrengen creativiteit van de massa
RDM Centre of Expertise brengt de creativiteit van de massa samen. Veel bedrijven hebben als gevolg van de crisisjaren hun R&D niet meer in eigen huis. Daarvoor kunnen ze in Innovation Dock, de grote hal van de campus, terecht. Deze hal bestaat uit twee delen: de ene helft is opgesplitst in kavels waar bedrijven R&D kunnen doen. De andere helft bestaat uit werkplaatsen en testfaciliteiten waar studenten samenwerken met bedrijven. Voor beide partijen de perfecte plek om innovatie aan te jagen en onderzoek te doen. Wij als hogeschool kunnen zo optimaal invulling geven aan de ‘B’ van Beroepsonderwijs. Wij bieden contextrijk leren aan en bieden een leer- en experimenteerplek waar studenten direct in contact komen met bedrijven.

Open voor bedrijfsleven
Ons Centre of Expertise is dus niet alleen interessant voor studenten, maar ook voor bedrijven. Zij kunnen in overleg gebruik maken van de werkplaatsen en testfaciliteiten. Niet ieder bedrijf heeft bijvoorbeeld een Aqualab, een waterloopkundig laboratorium, tot zijn beschikking. Je vindt bij ons ook startups die een nieuw product in de markt willen zetten. Het prototype moet worden ontwikkeld en dat is iets wat studenten hier kunnen doen. Een nauwere samenwerking is niet denkbaar. En het is geen eenrichtingsverkeer. Bedrijven delen niet alleen hun praktijkkennis, maar krijgen via de studenten ook veel kennis. Zo ontstaan leergemeenschappen: bedrijven, docenten, studenten en onderzoekers.

‘Het is geen eenrichtingsverkeer. Bedrijven delen niet alleen hun praktijkkennis, maar krijgen via de studenten ook veel kennis.’

Rauw randje
We hebben als hogeschool de opdracht professionals voor de toekomst op te leiden. De campus is de plek waar deze innovatieslag zichtbaar en voelbaar is. Onze focus op innovatie is de reden dat wij hier aanwezig zijn en investeren in de campus. Wij hebben met ons Centre of Expertise iets neergezet dat toekomstbestendig is. We leiden mensen op die de transitie, die we de komende jaren ingaan, kunnen maken. Studenten en bedrijven vinden hier hun weg. Ze komen naar een gebied met een rauw randje. Dat is het leuke van deze plek. Je kunt hier iets nieuws realiseren. Daar moet je energie in steken, maar dan krijg je er wel iets moois voor terug.’

RDM Centre of Expertise
Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Het is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam. Dit wordt in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam.

Ans Boersma, regisseur binnen het domein Logistics & Mobility
“Het is mijn taak bedrijfsleven en onderwijs te verbinden. Dat gebeurt aan de hand van innovatieve vraagstukken en het uitvoeren van projecten. Zoals het recente elektrisch maken van een foodtruck. Met de vele foodtruckfestivals die er zijn, zijn ook de foodtrucks hot. Ma Guise Catering, de beheerder van de RDM Kantine, wilde zo’n truck op het RDM-terrein laten rondrijden.

Voorwaarde was wel dat hij volledig elektrisch moest zijn. Ik was destijds ook projectmanager van het Mobiel Erfgoed Centrum en bracht alle partijen bij elkaar en begeleidde het proces. Een interessant traject waarbij onderwijs en het bedrijf Accenda goed samenwerkten. Leuk om te zien was dat de studenten zich met het project verbonden voelden. Inmiddels rijdt de eerste 100 procent elektrische foodtruck van Rotterdam, een Citroën HY uit 1973, regelmatig rond op de campus.”

Peter Verheijen, regisseur binnen het domein Next Port Industry
“Wij zijn in 2011 met het project Aquabots gestart. Het idee was autonome en emissievrije bootjes te ontwikkelen die vuil uit het water vissen. Studenten zijn daarmee enthousiast aan de slag gegaan. En inmiddels ontwikkelen we drones die ook onder water werkzaamheden kunnen uitvoeren, zoals het meten van de waterkwaliteit en het nemen van bodemmonsters.

Onder water zijn er andere uitdagingen dan boven water. Als we nu met een robot onder water gaan, zit daar nog een draad aan voor de aansturing. Wij willen uiteindelijk de robot op afstand onder water kunnen aansturen, waarbij net als boven water situational awareness van groot belang is. Inmiddels werken we met studenten van verschillende opleidingen aan een prototype. Dit moet in september 2017 gereed zijn. Afhankelijk van de wensen van het bedrijfsleven kunnen we het product dan verder finetunen. Dat doen we onder meer in ons Aqualab en de Dronehaven. Dit is een stukje haven waar geen scheepvaartverkeer komt en waar we vrij kunnen experimenteren.

We zijn ook bezig met het project verdronken-personendetectie. Stel, iemand valt overboord en verdwijnt onder water. Dan is het belangrijk dat deze persoon snel wordt gevonden. We ontwikkelen een tool waarmee we het slachtoffer onder water kunnen lokaliseren. Het mooie is dat we de kennis die we bij het ene project opdoen, inzetten bij het volgende project. Want de techniek die we bij de onderwaterdrone gebruiken, implementeren we ook gedeeltelijk bij dit project.”

Tekst

Conny Rijken

Beeld

Chris Bonis

Meer artikelen

‘Een kraanschip is net een drijvend dorp’

4 december 2017

  Samuel Oudkerk richtte op 1 april 1947 zijn bedrijf op. In de zeventig jaar die volgden, groeide het bedrijf uit tot een 25-koppige bemanning....

Lees het hele artikel

Een obstacle run door de Rotterdamse haven

4 december 2017

De liefde voor de haven zat er al vroeg in bij Imre van Leeuwen. Zijn vader werkte jarenlang bij een van de grotere rederijen in...

Lees het hele artikel