In de haven creëren we waarde voor de BV Nederland

9 juni 2017

De managing director van Portbase, Iwan van der Wolf, komt uit Utrecht, werkt al lang in Rotterdam en woont in Amsterdam. “Ik ben dus een echte Randstedeling”, grapt hij over zichzelf. Voor de man, die de zee en de haven met de paplepel ingegoten kreeg, is er niets mooiers dan de haven als knooppunt van bedrijvigheid. Een knooppunt dat altijd in ontwikkeling is.

“Mijn vader was stuurman op de wilde vaart, bij hem zat de zee tot in zijn haarvaten. Dat doet iets met je als kind, het is tenslotte je vader en daar kijk je tegenop. Ik vind het niet gek dat ik in mijn werk naar de havens werd getrokken. De haven is groot en er gebeurt veel. Dat spreekt me aan. Voor mij is de haven het knooppunt van bedrijvigheid dat altijd in ontwikkeling is. Hier creëren we waarde voor de BV Nederland. De haven heeft zoveel mooie plekken. Bijvoorbeeld bij Hotel New York, uitkijkend op de monding van de Maas en de historie van de stad. Of neem de bedrijvigheid en de weidsheid van de Waalhaven. Maar ook de Maasvlakte, waar je naar de nieuwe wereld kijkt en de grootsheid van het havengebied zich voor je uitstrekt.

In het groot
In de Rotterdamse haven wordt alles vanaf zee overgeslagen en doorgezet naar het vasteland. Bij dat proces zijn ontzettend veel partijen en verschillende ladingstromen betrokken. De Nederlandse havens zijn veelal meer divers en complexer dan havens in het buitenland. In Nederland laden en lossen we van alles en dat doen we in het groot. We hebben met veel verschillende goederensoorten te maken. Dat komt niet alleen omdat diepe schepen onze havens makkelijk kunnen binnenvaren, maar ook omdat het achterland goed bereikbaar is door de verschillende achterlandmodaliteiten die we kunnen inzetten. Denk aan short sea en trucks, maar ook aan de binnenvaart, het spoor en de pijpleidingen.

Omdat zoveel partijen een rol spelen in de haven, is onderlinge afstemming heel belangrijk. Niemand wil immers langer dan nodig op zijn lading wachten. Om ervoor te zorgen dat het logistieke proces zo soepel mogelijk verloopt, moeten alle partijen op het juiste moment de juiste informatie hebben, zodat iedereen op het juiste moment de juiste dingen kan doen. Ons Port Community System (PCS) zorgt ervoor dat al die informatie centraal beschikbaar is en wordt gedeeld.

‘Alle partijen moeten op het juiste moment de juiste informatie hebben, zodat iedereen op het juiste moment de juiste dingen kan doen’

Inmiddels hebben we via het PCS een community van ruim 4.000 bedrijven en 15.000 gebruikers die hun data delen. Die bedrijven zitten overigens niet alleen in de Nederlandse havens, er zijn bedrijven vanuit Europa en uit de rest van de wereld op ons systeem aangesloten. Dat maakt ons momenteel tot de grootste port community van Europa. Het systeem ondersteunt veel informatiestromen in de haven, en het is dus logisch dat we de kwaliteit van ons systeem goed borgen.

Veilig binnenvaren
Stel, een rederij komt met een schip uit het Verre Oosten naar Rotterdam. In hun systeem staat welke lading de containers op dat schip bevatten. Hun systeem is gekoppeld aan het PCS waardoor wij over broninformatie over schip en lading beschikken. Wij slaan die data op en sturen een bericht naar de overheidspartijen, zoals de havenmeester en de douane, maar ook naar de community, zoals de terminal. Vervolgens gaan allerlei radartjes draaien die ervoor zorgen dat het schip veilig de haven kan binnenvaren, kan aanleggen en kan lossen.

Als het schip eenmaal is gelost, krijgt het PCS daarvan bericht. Soms gebeurt het dat er een container teveel of te weinig is gelost. Als dat zo is, dan weet het PCS dat en gaat er direct een melding richting de rederij, de terminal en de douane. Door alle informatie centraal te hebben staan en te delen met de verschillende partijen in de keten, zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van het hele proces. Hoe meer data we delen, hoe voorspelbaarder het proces wordt en dat is goed voor iedereen.

‘Hoe meer data we delen, hoe voorspelbaarder het proces wordt’

De overgang van papier naar het digitale systeem PCS is niet alleen een kwestie van automatiseren, maar ook van veranderen. Mensen moeten anders gaan werken en denken. Sommigen zien dat als een bedreiging en denken ‘Wat is mijn rol straks nog?’ Maar we hebben dit soort systemen nodig om de groei in de haven aan te kunnen. Partijen vonden het in het begin ook lastig hun data centraal in een systeem te plaatsen. Inmiddels weet iedereen dat alle data bij ons veilig is en dat andere partijen niet zonder toestemming in elkaars data kunnen kijken.

De noodzaak om te automatiseren is lang niet altijd voor iedereen duidelijk. In de haven is heel goed zichtbaar wat zo’n systeem nu eigenlijk doet. We automatiseren niet om het automatiseren, er zit een gedachte achter. Naast dat we papier en dus bomen besparen, werken we dankzij dit systeem ook beter samen.

De haven in 2025
Ik denk dat de automatisering in rap tempo verder zal toenemen. We krijgen steeds meer te maken met het internet of things. Alles wordt verbonden en er komen steeds meer data beschikbaar. Dat betekent niet dat er straks geen mensen meer in de haven werken, maar wel dat het werk anders wordt, minder fysiek. Terminals zullen bijvoorbeeld verder automatiseren, waardoor het onderhoud van machines belangrijker wordt. Belangrijk is met elkaar te blijven werken aan een slimme(re) haven. Zodat ze overal ter wereld zeggen: In de Nederlandse havens zijn ze ver op hun tijd vooruit!”

Portbase
verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System (PCS) faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met de groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

www.portbase.com

Tekst

Conny Rijken

Beeld

Portbase / portpictures.nl

Meer artikelen

Havenwerker van het jaar!

9 juni 2017

Ed van den Hoek (54) is trots. Trots op de Rotterdamse haven, maar ook een beetje op zichzelf. Hij werd benoemd tot Havenwerker van het...

Lees het hele artikel

Wereldhaven klopt in het stadshart

9 juni 2017

Havenstad Rotterdam. Van de monding van de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland tot in de regio’s Zwijndrecht en Dordrecht strekt de haven zich met...

Lees het hele artikel