‘Leer je talenten ontdekken met programma HAVENschool’

24 november 2016

Met het nieuwe programma HAVENschool geven openbare basisscholen Toermalijn en DUO 2002 de Rotterdamse Haven een plek in hun onderwijs. Voorop staan het belang van de juiste keuzes maken en loopbaanbegeleiding. Het programma richt zich op kinderen vanaf 2 jaar; het laat zien hoe belangrijk het is je eigen talent te ontdekken.

Nick Zuiddam, directeur van OBS Toermalijn: “Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten van jongs af aan kinderen stimuleren hun talent te ontdekken. Ik zie te vaak dat kinderen pas vanaf groep 7 of 8 gaan nadenken over hun toekomst. Dat is te laat. Kinderen hebben dan al keuzes gemaakt zonder te weten wat er nog meer is. Hoe kun je een goede keuze maken als je niet weet wat er is en wat er allemaal mogelijk is? De kinderen en hun ouders moeten de wereld leren kennen.”

Vies en zwaar
Nick Zuiddam zag op veel basisscholen dat kinderen soms niet eens de straat of wijk uitkomen. Zo hebben ze totaal geen idee wat er gebeurt in de stad, laat staan in de haven. Het beeld dat deze kinderen van de haven hebben is vaak: vies en zwaar werk. Voor een deel is dat natuurlijk waar, maar wie weet past dat wel bij het kind. En dan nog, er zijn ook heel veel andere beroepen in de haven waarbij dit niet geldt. In de haven zijn de banen van de toekomst te vinden.

‘De kinderen en hun ouders moeten de wereld leren kennen’

Om aan dit beeld van de haven iets te veranderen, ontwikkelde Nick het programma HAVENschool samen met O.B.S. Duo 2002 en Alsare, een organisatie voor scholing, training, coaching en advisering in Rotterdam. Het lesprogramma is niet bedoeld om kinderen klaar te stomen voor werk in de haven? Het is bedoeld om kinderen te stimuleren hun talent te ontdekken: wie je bent en wat je wil. Zo leert de HAVENschool kinderen dat de haven nautische opleidingen kent, maar ook tal van andere beroepen, zoals techniek, ICT, administratief, HR en zorg en welzijn.
Nick: “Door dit programma zijn er kinderen uit groep 6 die aangeven in de haven te willen werken. Nou hoeft dit niet te zeggen dat ze het volgend jaar nog willen. Waarschijnlijk hebben ze dan weer andere ideeën maar dat is de zoektocht. We zijn vooral tevreden dat we kinderen nu op deze manier zien nadenken.

Zes pijlers
Ouders en kinderen komen via de zes pijlers van het programma in aanraking met de haven. “Juist ook aan ouders tonen we de haven”, vertelt Nick. “Zo zijn er ouderprogramma’s waarin we ingaan op positief denken, communiceren met je kind en de school, talentenscan en kennis over het Nederlandse onderwijssysteem. Een mooi voorbeeld: een werkloze ouder kwam met de vraag wat er zich afspeelt in de haven, nadat hij verhalen van zijn zoon had gehoord. Deze man is zo enthousiast geraakt, dat hij nu in de haven werkt. Dat is wat we mede willen bereiken. Mensen stimuleren een baan te vinden die bij je past.”

Op dit moment is HAVENschool actief op twee basisscholen. Het programma komt tot uitdrukking in het lesprogramma, de aankleding van de scholen en de samenwerking met organisaties in de haven en met scholen voor voortgezet onderwijs, mbo en hbo en wetenschappelijk onderwijs.

En waarom dan de passie met de haven? Als schipperskind en familie die nog volop vaart, blijft Nick onlosmakelijk verbonden met water en dus met de haven. Varen was echter niet zijn ding. “Ik vind het erg leuk, maar varen als beroep is iets heel anders. Ik wil creatief zijn, ondernemen, organiseren en mensen verbinden. Dat heb ik gevonden in mijn baan als directeur, en deels nu in het programma HAVENschool.”

Tekst

Lisanne Seton

Meer artikelen

Korps Mariniers

24 november 2016

Vol verve en enthousiasme vertelt luitenant-kolonel W.J. Briggen, Commandant Van Ghentkazerne over ‘zijn’ Korps Mariniers en over de band die het korps heeft met Rotterdam...

Lees het hele artikel

Brand meester

24 november 2016

Brand in de haven voorkomen, beperken en bestrijden. Het is een vak apart. Dat komt natuurlijk door de omvang van het gebied: 10.500 hectare. Maar...

Lees het hele artikel