Veiligheid mag niet tekort schieten

31 oktober 2023

Zorg dragen voor de veiligheid van de inwoners van de Rotterdamse regio is onze taak. Door ervaring en constante oefeningen zijn wij getraind om verder te kijken dan het oog reikt. We werken in een gebied met het hoogste veiligheidsrisico, onder andere door de aanwezige haven en industrie. Door de energietransitie en digitalisering verandert de klassieke crisis. Maar net als de klassieke crisis verlangt de nieuwe crisis ook een nauwe samenwerking met ons netwerk. Hierin is het delen van kennis en het voorkomen en beperken van risico’s van essentieel belang. Wij hebben gezamenlijk een grote verantwoording om die haven en industrie naar een nieuw tijdperk te brengen. Daarin mag veiligheid nooit een ondergeschoven kindje zijn.

Iedere eerste maandag van de maand testen we de sirenes van de WAS-palen, het Waarschuwing Alarmering Systeem. In een regio zo kwetsbaar als deze, kan je je niet veroorloven dat bij echte grote incidenten niet alle inwoners bereikt worden. Nu de palen dreigen te verdwijnen, maak ik mij echt hard voor het behoud van dit systeem, want wij dragen als Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond de verantwoording voor de veiligheid van álle inwoners van deze regio.

Waarom is dit nu belangrijk? kun je je afvragen. We hebben tegenwoordig toch allemaal NL-alert op onze mobiel? Het WAS en NL-alert zijn ook geen vervangende systemen van elkaar, zij zijn een aanvulling op elkaar. Het afhankelijk zijn van alleen digitale systemen maakt ons kwetsbaar. Op het moment dat er sprake zou zijn van bijvoorbeeld een complete stroomuitval, bijvoorbeeld ten gevolge van een cyberaanval, blijft het WAS nog zeker 96 uur functioneren en het NL-alert blijft dan nog slechts maximaal twee uur inzetbaar. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat niet iedere inwoner via mobiel (digitaal) bereikbaar is.

Het behoud van het WAS is van belang voor heel Nederland, want de gevolgen van een incident houden zich niet aan regiogrenzen. Duitsland heeft bijvoorbeeld flink weer geïnvesteerd in het WAS door natuurrampen ten gevolge van extreem weer. Vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid is een grote investering nodig om het WAS operationeel te houden. Het Rijk is al sinds 2014 voornemens het WAS af te schaffen vanwege de komst van het NL-alert en heeft geen geld meer uitgegeven aan noodzakelijk onderhoud. Nu, bijna 10 jaar later, is de dreiging van rampen en incidenten door digitalisering, de energietransitie, maar ook klimaatverandering nog groter geworden.

In oktober zijn in het Veiligheidsberaad verschillende scenario’s rondom het WAS geschetst. Het afschaffen, het uitstellen van het besluit of het investeren in het onderhoud en behouden. Wij pleiten als VRR voor het laatste, voor de inwoners, de werkers in de haven en allen in de regio. Veiligheid moet tenslotte voor iedereen gewaarborgd worden.

Tekst

Arjen Littooij

Beeld

Lennaert Ruinen

Meer artikelen

Hand in hand

31 oktober 2023

Ik verbaas me regelmatig over de stikstof- en CO2-uitstoot in Nederland en de kwestie van boeren en internationale controle. In Nederland staat de discussie over...

Lees het hele artikel

Leergierig en loyaal

31 oktober 2023

Hij is 66, maar voor Leo de Vos is leeftijd slechts een getal. Oersterk en met een grote glimlach op zijn gezicht staat de Production...

Lees het hele artikel