Secure Logistics: onzichtbaar en onmisbaar

31 december 2019

De digitalisering maakte de afgelopen decennia een enorme opmars. We kunnen het ons toch niet meer voorstellen om op de conventionele manier te moeten werken? Toch zijn er nog sectoren en branches waar de digitalisering wel plaats vond, maar nog niet zodanig dat alle mogelijkheden die het biedt, ook gebruikt worden. Een van die sectoren waar het wat ‘minder snel’ gaat, is de logistiek. Al is deze sector de laatste tijd bezig met een opmars. En dat is goed, want daarmee is veel geld te verdienen en tijdwinst te realiseren.

Een van de middelen die bij deze opmars een grote rol kan vervullen, is het XS-ID, een digitaal paspoort waarin de gegevens van de gebruiker zijn opgenomen en waarmee hij of zij snel en veilig toegang heeft tot onder andere bedrijfsterreinen en kades. “De XS-ID is de logische en digitale opvolger van onze XS-Keycard”, aldus Cor Stolk, directeur van Secure Logistics.

Tijdwinst

Suzanne Brussaard, Business Development Manager: “Secure Logistics ontwikkelt en levert identiteits- en toegangsmanagementsystemen die informatie over en de identiteit van de gebruiker aan elkaar koppelen. Het AVG-proof XS-Key platform biedt optimale veiligheid in de werkomgeving en versnelt en vereenvoudigt (logistieke) processen met wel 60 procent en soms zelfs met 90 procent. Dat betekent bijvoorbeeld dat chauffeurs die met onze XS-Keys rijden, in plaats van drie misschien wel vier ritten kunnen uitvoeren als gevolg van de tijdwinst die ze bij de toegangspoort realiseren. Reken maar eens uit hoeveel dat op jaarbasis voor een heel land is. Drie seconden of tien tot vijftien minuten. We doen een miljoen verificaties per dag, 40.000 daarvan zijn biometrisch. Als die allemaal 60 procent meer tijd zouden kosten…”

Biometrische controle

Stolk: “Wilde je in het verleden toegang tot bijvoorbeeld een bedrijfsterrein, dan had je daarvoor een hele map bij je waarin je paspoort en allerlei certificaten zaten waarmee je kon aantonen dat je gekwalificeerd was om dat betreffende terrein te betreden. Secure Logistics ontwikkelde daarvoor de XS-Key. Alle benodigde gegevens staan op XS-Key en om fraude tegen te gaan, moet de gebruiker een biometrische controle uitvoeren. Zo weet degene op wiens terrein hij of zij zich bevindt, dat alleen de daartoe bevoegde personen op het terrein zijn. Inmiddels maken ruim 7.100 klanten uit 33 landen gebruik van onze toepassingen.”

‘Bij het servicepunt Maasvlakte van Secure Logistics kunnen klanten op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur terecht’.

Zakelijke DIGID

Als opvolger van de XS-Key ontwikkelde Secure Logistics de XS-ID. Stolk: “De XS-ID is de digitale identiteit, zie het als een DigiD voor de zakelijke omgeving. Het is een app die je bijvoorbeeld aan de poort of bij de slagboom toont en in een oogopslag zijn de gegevens zichtbaar. Voldoet de gebruiker aan de eisen om een terrein te mogen betreden, dan krijgt hij toegang. Voor hoogwaardige toegangscontrole is ook de XS-ID beveiligd met een biometrische template en het aderpatroon van de linkermiddelvinger. Dat is namelijk bij iedereen uniek en niet te vervalsen omdat er een aantal unieke signs of life in zit.”

In de praktijk

Hoe werkt het dan in de praktijk? Stolk: “Je wilt als chauffeur weten wanneer je een container af kunt halen. Daarvoor kun je inloggen bij de terminal. Doe je dat met je XS-ID, dan weet de terminal wie er inlogt en kan de informatie veilig gedeeld worden. Voor de gebruiker betekent het dat hij/zij inlogt met een zakelijke identiteit, die los staat van de privé-omgeving.”

Uniformiteit

Brussaard: “Het XS-ID zorgt voor uniformiteit in data. Het is namelijk ook belangrijk dat de gegevens van de persoon in de hele keten op dezelfde manier wordt ingevoerd en herkend. De assets, de lading, de vervoersmiddelen en dus ook de persoonsgegevens worden allemaal op dezelfde manier in het systeem opgenomen. Dat gebeurt volledig AVG-proof. Degene die zijn gegevens beschikbaar stelt, kan erop vertrouwen dat er niets anders mee gebeurt. Met het XS-ID kun je vervolgens bij de aangesloten bedrijven overal op dezelfde manier inloggen en worden de (toegangs)processen versneld.”

Tijd is geld

Stolk: “Tijd is geld. Dat geldt zeker voor de haven. Dus is het voor bedrijven belangrijk om binnen dezelfde hoeveelheid tijd veel meer bezoekers te kunnen verwerken. Daarbij, er komen steeds meer eisen op het gebied van veiligheid. Om op terreinen, zeker in het havengebied, te mogen komen, moet je allerlei diploma’s en certificaten hebben. Dus wordt de hoeveelheid gegevens die je bij je hebt, groter. Mensen willen ook niet hun gegevens overal achterlaten. Op de conventionele manier werd alles gekopieerd en schriftelijk vastgelegd. In de XS-ID is dat anoniem, ook wel Zero Knowledge-proof genoemd. Wij respecteren de AVG-wetgeving die in mei 2018 officieel van kracht werd, al meer dan twintig jaar. De architectuur van ons platform is altijd geënt geweest op privacy by mindset.”

Het XS-ID kan in tegenstelling tot de XS-Key niet alleen door bedrijven worden aangevraagd, maar ook door individuen. Stolk: “Mensen vinden het plezierig om hun opleidingen zelf te beheren. Drie maanden voordat een opleiding/poortinstructie/certificaat verloopt, geeft het systeem een melding dat actie vereist is. Secure Logistics bewaakt inmiddels zo’n 160 opleidingen. Dat is meerwaarde voor het individu. Uitbreiding van de systemen is mogelijk. Onze software-engineers kunnen slagvaardig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Doorstroom

Secure Logistics is nog geen heel bekende naam binnen de Rotterdamse haven. Brussard: “We hebben geconstateerd dat we onzichtbaar en onmisbaar zijn. Natuurlijk kennen de bedrijven die met ons werken ons wel. Maar ik denk ook dat er nog veel mensen zijn die niet weten hoe belangrijk onze rol is. Wij zorgen ervoor dat de doorstroom in de hele logistieke omgeving optimaal is en dragen zo bij aan het concurrerend vermogen van logistiek Nederland. Ik durf gerust te zeggen dat als wij er niet zouden zijn, Nederland vastloopt.”

Onmisbaar

Stolk: “Wij zijn bij ongeveer negentig locaties geaccepteerd. Zonder ons systeem zouden die locaties allemaal hun eigen aanmeldprocedure hebben. Een containerterminal heeft onlangs uitgerekend wat de kosten zijn als zij niet zouden werken met ons systeem. Dan zouden er meer dan veertig personen aangesteld moeten worden en veertig poorten moeten worden gebouwd om dezelfde doorstroomsnelheid te kunnen bewerkstelligen. Dan praat je wel over onmisbaar.”

Tekst

Conny Rijken

Beeld

Ed van den Hoek/ Eric Bakker

Meer artikelen

Milieuvriendelijke MSC Grandiosa meert voor het eerst aan in Rotterdam

31 december 2019

De haven van Rotterdam verwelkomde 4 november voor het eerst de MSC Grandiosa, het nieuwste vlaggenschip van de Italiaanse rederij MSC Cruises. De MSC Grandiosa...

Lees het hele artikel

Van maatpak tot trainingspak

30 december 2019

Slapen, eten en verhalen in Hotel New York Hebben we er niet allemaal eens kroket op brood gegeten? Een fruits de mers verorberd? Languit op...

Lees het hele artikel