De binding tussen de haven en haar omgeving is sterk. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. We werken er, rijden er doorheen of zien de schepen en installaties aan de horizon. Dat maakt Rotterdam tot een echte havenstad, ook al staat de fysieke haven voor veel mensen tegenwoordig op afstand nu de grote bewegingen steeds verder westwaarts schuiven.

Vanuit de haven zijn er gelukkig veel initiatieven om die connectie levend te houden. Zo is er het Deltaport Donatiefonds. Hierin zijn tientallen havenbedrijven verenigd. Via dit fonds investeren zij in sociale en maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in gemeenten in en rond de haven. De bedrijven vinden het belangrijk dat de omwonenden van de haven positief meedelen in de bedrijvigheid.
Op deze manier draagt het havenbedrijfsleven bij aan de sociaal-maatschappelijke binding in en rondom de haven. Het wordt maar weer eens duidelijk dat de haven bestaat uit mensen en hun betrokkenheid. De haven – toch een groot en abstract begrip – krijgt zo een menselijk gezicht. Bovendien kunnen we via deze weg een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in de omgeving.

Daarom de volgende oproep: heb je voor de realisatie van jouw project of plan financiering nodig? Kijk eens op de website van het fonds. Daarop staan de spelregels en kan sponsoring worden aangevraagd. Vanuit het fonds kunnen we die projecten misschien net over de streep trekken of een eerste basis leggen.

Ook op andere manieren wordt het menselijke gezicht van de haven zichtbaar. Kijk eens naar de diverse zeemanshuizen. Van oudsher kunnen zeelieden er terecht als ze even van boord kunnen en willen. Een thuis ver van huis; niet alleen prettig maar ook noodzakelijk, want zeelui wonen tenslotte op hun werk. Even van boord kunnen en een warm welkom vinden in een zeemanshuis is dan een welkome afwisseling.
In en via het zeemanshuis kunnen zij ontspannen, het contact met het thuisfront onderhouden en persoonlijke boodschappen inslaan. In Oostvoorne draait sinds 2016 The Bridge op volle toeren – voluit geheten ‘International Seafarer’s Centre The Bridge’. Dat aan zo’n thuis ver van huis waarde wordt gehecht, blijkt wel uit de cijfers: In juni 2018 werd de vijfduizendste bezoeker ontvangen, terwijl we begin september al de zesduizend aantikten.
Van over de hele wereld ontvangen we zeelui die we ophalen van boord en aan het einde van de avond weer terugbrengen. In The Bridge hangt een wereldkaart waarop al die herkomstlanden zichtbaar worden gemaakt met een speld. Het internationale karakter van Rotterdam krijgt zo een herkenbaar beeld.

Het zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers, die zich nu nog vijf avonden per week belangeloos inzetten voor de bezoekers. Een intensieve klus die veel waardering verdient en gelukkig ook krijgt. Wie zich geroepen voelt om zich in te zetten voor dit zeemanshuis, kan een kijkje nemen op de website.

Twee actuele maar sprekende voorbeelden van de binding tussen de haven en haar omgeving. Wat mij betreft sprekender dan overslagcijfers, want juist die binding maakt de haven van Rotterdam uniek!

Tekst

Gerrit Peekstok

Beeld

Lenneart Ruinen

Meer artikelen

Masterclass voor professionals in vogelvlucht de haven leren kennen

17 januari 2019

Het Rotterdamse havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland. De haven biedt werkgelegenheid aan 183.675 mensen in de regio en genereert...

Lees het hele artikel

Kay van Straten: De Roeier-Fotograaf

17 januari 2019

Helemaal achterin de enorme lobby van het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp steekt een jonge man zijn hand op. De moeder van Kay – spreek...

Lees het hele artikel