Een grote puzzel

19 november 2018

De haven. Een veelgebruikt begrip. De haven is er en is er altijd geweest. Je werkt er of je rijdt er langs. Kades, kranen en schepen zijn altijd zichtbaar. Lading komt aan, containers vertrekken. Dat maakt de haven groot. Groot, maar gelijktijdig lastig te omvatten. Lastig om te evolueren en te ontwikkelen.

De Rotterdamse haven is geen vergroeid concept. Eerder een geweldige verzameling van bedrijven en mensen die het product gezamenlijk vormgeven. Die dag in dag uit werken aan een enorme logistieke puzzel. Aan- en afvoer en verwerking van miljoenen tonnen lading zorgt voor een nimmer stoppende bedrijvigheid. Een bedrijvigheid en een doorlopende operatie die altijd zichtbaar is. Schepen die binnenlopen, vertrekkende treinen, volle terminals; al die onderdelen grijpen in elkaar. Het enige doel: zorgen dat lading op tijd op de bestemming aankomt. In dat wereldomvattende proces van fabrikant tot consument, speelt de haven een relatief kleine maar essentiële rol.

Schepen moeten veilig en op tijd naar binnen en naar buiten. Lading moet aan en van boord. Die aan- en afvoer gaat over de weg, het water of het spoor. Al die bewegingen op de vaarweg moeten worden gecoördineerd en begeleid. Het raderwerk dat daarmee in beweging komt, draait 24/7 door. En dat lukt niet zonder een intensieve samenwerking. Samenwerking tussen verschillende bedrijven en verschillende ketenpartners, maar ook tussen verschillende onderdelen in de keten. Schaalvergroting zorgt voor nieuwe uitdagingen. Hoe groter ladingpakketten worden, hoe belangrijker die samenwerking wordt.

Het zijn de mensen die de samenwerking vormgeven. Iedere stap in de keten wordt door hen aangestuurd of uitgevoerd. En iedere stap heeft gevolgen voor de hele keten. Hoe meer we begrijpen van die keten en van ieders rol daarin, hoe beter we de haven draaiend kunnen houden. En dat is een economische opgave en een logistieke puzzel. Vanuit de operationele noodzaak is de samenwerking iedere dag, zichtbaar en onzichtbaar, vanzelfsprekend en van onschatbare waarde.

Voor de lange termijn is de invloed van de haven op de omgeving minstens zo noodzakelijk.

Tijdens de Wereldhavendagen – het eerste weekend van september – wordt die samenwerking drie dagen lang zichtbaar gemaakt. Zowel in de stad als aan de kades. Demonstraties en excursies geven een uniek kijkje in het reilen en zeilen van de haven. Met het thema ‘Energize’ wordt tijdens de Wereldhavendagen ook aandacht besteed aan de andere opgaves.

De haven is onlosmakelijk onderdeel van Rotterdam en omgeving. Op het strand zijn de schepen en kranen vlakbij. Werken in en wonen rond de haven maakt de waarde ervan groter dan alleen economisch of logistiek. Die vraagstukken worden voortvarend opgepakt in Rotterdam. Niet alleen de energietransitie is daar een voorbeeld van; ook alle initiatieven op het gebied van onderwijs, leefomstandigheden en werkgelegenheid dragen bij aan die balans.

Als we de samenwerking niet alleen operationeel maar ook op het ‘zachte’ vlak verder uitbouwen en vormgeven, behouden we de haven ook voor de toekomst!

Tekst

Gerrit Peekstok

Beeld

Lennaert Ruinen

Meer artikelen

Naar buiten kijken met Pieter van Oord

20 november 2018

Jarenlang woonde en werkte hij over de hele wereld om haar beter te leren begrijpen. Hij is de vierde generatie aan het roer van Van...

Lees het hele artikel

Wachten op het moment

15 november 2018

Net terug van een klus, excuseert hij zich voor zijn werkkleding: een fluorescerend geel pak en lompe laarzen die een kwelling moeten zijn op deze...

Lees het hele artikel