Veiligheid is een werkwoord

15 oktober 2018

De nieuwe locatie van Falck op de Maasvlakte is volop in ontwikkeling. Over enkele maanden wordt dit nieuwe veiligheidscentrum in gebruik genomen. Slechts 138 meter verder tref je het huidige trainingscomplex van Falck aan. Na het laatste bezoek aan de Falck Fire Academy, blijkt de wereld van Falck nog vele malen groter. Reden om dit keer in gesprek te gaan bij
Falck Safety Services!

Falck Nederland bestaat uit vier divisies: Falck Fire Academy, Falck Fire Services, Falck Consulting & Technology en Falck Safety Services. De business units Falck Fire Academy & Falck Safety Services zijn samen ondergebracht op de locatie Maasvlakte. Falck Safety Services heeft daarnaast trainingscentra in Amsterdam en Den Oever. Vanuit deze centra verzorgt Falck Safety Services veiligheidstrainingen voor de maritieme, offshore (olie en gas) en wind industrie. 

“We bereiden de mensen uit de verschillende bedrijfstakken voor om hun werkzaamheden veilig te kunnen verrichten”, vertelt oud-commando officier Rini IJzelenberg, nu Operationeel Directeur bij Falck Safety Services.
“De trainingen zijn met name gericht op bewustwording van risico’s en hiermee te zorgen dat incidenten voorkomen kunnen worden. Mocht het misgaan, dan hebben zij in de training geleerd hoe zij gebruik kunnen maken van de middelen die beschikbaar zijn, zoals blusmiddelen en reddingsboten of het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer. Ook wordt geleerd wanneer zij zelf niet meer moeten handelen, maar de hulp in moeten schakelen van bijvoorbeeld de brandteams aan boord.”

Herhalen
Vanuit de standaarden die gelden voor de olie en gas, maritieme en wind industrie, worden bepaalde eisen gesteld aan de veiligheidstrainingen. Falck is door partijen, als NOGEPA en OPITO (olie en gas), ILenT (maritiem) en GWO (wind) gecertificeerd en is hiermee compliant aan de standaard. Ze gaan echter nog een stap verder door hun klanten volledig te ontzorgen op het gebied van veiligheid, belooft Rini. “Zij kunnen bij ons terecht voor een breed scala aan trainingen, maar wij adviseren hen ook graag op het gebied van veiligheid aan boord. Hiermee voldoe je niet alleen aan de standaard, maar zorg je voor competente medewerkers die goed in staat zijn veilig te werken en te handelen in geval van calamiteiten.” Het regelmatig herhalen van de opgedane kennis uit de training is, naast dat het verplicht is vanuit de standaarden, ontzettend belangrijk, benadrukt hij. “Door kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te herhalen, wordt dit steeds meer een gewoonte.”

Zwemles
Falck Safety Services heeft trainingscentra in 22 landen verspreid over zes continenten. Rini: “Dit sluit goed aan bij de internationaal opererende bedrijven waar wij onze diensten aan aanbieden. In de cruise industrie zijn bijvoorbeeld de officieren met name afkomstig uit Europa en worden zij in Europese landen getraind. De bemanning komt daarentegen vaak uit het Verre Oosten. Momenteel werken wij aan een optimalisatie om onze centra en medewerkers nog beter met elkaar te laten samenwerken en zo onze internationale klanten op de juiste wijze kunnen bedienen.”

Het trainen van mensen vanuit verschillende culturen maakt het vak als instructeur ook bijzonder, stelt Rini. “Het is bijvoorbeeld niet in alle landen een gewoonte om als kind zwemles te krijgen en hierdoor heb je regelmatig deelnemers die nog nooit gezwommen hebben. Dit kan flinke impact hebben op de trainingen in en op het water. Samen met hen probeer je die angst te overwinnen door extra tijd voor ze te nemen en ze op het gemak te stellen. Als dat lukt, dan geeft je dat veel voldoening.”

Er is geen school of academie voor het opleiden van de instructeurs. Nieuwe instructeurs worden in eerste instantie beoordeeld op persoonseigenschappen, didactische vaardigheden en mentaliteit. “Vervolgens zorgen wij ervoor dat deze medewerker de juiste competenties heeft om les te kunnen geven”, zegt Rini. Veel instructeurs bij Falck hebben een achtergrond in een beroep waar veiligheid voorop staat; ze komen van de brandweer, politie, defensie… 

“Daarnaast zijn er ook oud-sportinstructeurs bij ons in dienst. Een beperkt deel van de medewerkers heeft een achtergrond in de branches waar wij voor werken. Doordat wij voor onze medewerkers diverse bedrijfsbezoeken organiseren naar offshore platformen, schepen of windturbines leren zij de industrie goed kennen. Het is voor ons vooral belangrijk dat een instructeur de lesstof goed kan overbrengen op de groep waar hij of zij voor staat. Kennis en ervaring uit de industrieën kunnen ze bij ons opdoen.”

Onderschatting
Wat kun je jonge onervaren studenten meegeven op het gebied van veiligheid in de haven? Rini hoeft niet lang na te denken over het antwoord: “In feite is de onderschatting het grootste gevaar. Het is voor veel mensen een onbekende wereld en zij hebben geen idee wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht als zij bijvoorbeeld werkzaam zijn in de offshore industrie. In de training wordt men bewust gemaakt van de risico’s die er zijn. Het is belangrijk dat je gevaren kunt herkennen. Je loopt dan nog steeds risico, maar het wordt beheersbaar en daarmee neemt het risico op incidenten af. Op het moment dat je dat doelbewust negeert, breng je jezelf en anderen onnodig in gevaar.”Het is niet zo zeer leeftijdsgebonden om makkelijker met gevaar om te gaan, wel persoonsgebonden, vult hij aan. “Als je jong bent kan je verantwoordingsgevoel nog niet volledig ontwikkeld zijn, maar dat hoeft niet per se.

De recessie heeft voor bezuiniging gezorgd, ook op het gebied van veiligheid, stelt Rini op de vraag waar we voor moeten waken in Rotterdam op het gebied van veiligheid. “Niet op de verplichte veiligheidsmaatregelen en -trainingen maar wel op randzaken. Dit is echt geërodeerd tijdens de recessie. De negatieve resultaten daarvan zijn nu zichtbaar; ook in de statistieken is een toename van een aantal incidenten waarneembaar. In de gesprekken die wij voeren met de industrie, merken we dat er momenteel weer een groeiende bewustwording is op het gebied van veiligheid. Het belangrijkste hierin is een gezonde balans en bewustwording te creëren voor zowel de organisatie als de individu.”

Helikopter
In de basis veiligheidstraining voor de offshore sector is een vast onderdeel de ‘Helicopter Underwater Escape Training’ (HUET). Dit trainingsonderdeel is er om deelnemers voor te bereiden op calamiteiten met de helikopter wanneer zij hiermee naar en van het platform of de installatie reizen.

Om dit uit te kunnen voeren is er een helikopter kooi gebouwd die in het trainingszwembad geplaatst kan worden. “Tijdens de training worden er diverse ontsnappingsscenario’s geoefend”, vertelt Rini. “Er is in alle gevallen een probleem met de helikopter waardoor een noodlanding op het water gemaakt moet worden. In één scenario blijft de helikopter drijven en is er een ontsnapping via de deur in een reddingsvlot. In andere scenario’s zinkt de helikopter en kan het zelfs zijn dat deze gaat kantelen en ondersteboven tot stilstand komt. Voor de deelnemers is het belangrijk te focussen op de nooduitgang (het raam) en van daaruit de weg naar boven te vinden.”

De reacties van de deelnemers zijn heel verschillend, maar feit blijft dat dit trainingsonderdeel voor veel mensen ontzettend spannend is. “Uiteraard staat veiligheid bij deze training voorop. Er zitten een instructeur en assistent-instructeur in de helikopter en zij gaan er pas uit als alle deelnemers de uitgang hebben gevonden. Daarnaast zijn er duikers buiten de kooi aanwezig die in kunnen grijpen als dat nodig is. Als een deelnemer echt in paniek raakt, is hij of zij binnen no time uit de helikopter. Maar als een deelnemer niet voor dit trainingsonderdeel slaagt, dan volgt er geen certificaat en kan er niet in de offshore industrie gewerkt gaan worden.”

Struikelgevaar
De offshore industrie is in de basis een veilige industrie om in te werken, als je maar op de juiste manier met veiligheid omgaat. Het meest voorkomende incident in de offshore industrie is nog altijd het struikelen; mensen die van de trap vallen of uitglijden. Gelukkig zijn incidenten met helikopters beperkt, stelt Rini gerust. 

“Op de parkeerplaats van de huidige locatie van Falck Rotterdam Maasvlakte staat ook een helikopter die ooit een keer is gecrasht op de Noordzee. Dat heeft toen helaas niet iedereen overleefd. Dit ongeval heeft zeker bijgedragen aan de vorming van de huidige HUET training bij Falck Safety Services.” 

 

Tekst

Joan van Winsen

Beeld

Falck Safety Services

Meer artikelen

samenwerking met focus op de toekomst

16 oktober 2018

Rotterdam Maritime Capital of Europa, gelanceerd in november 2017, heeft een helder doel: het internationale imago van Rotterdam als maritieme topregio versterken. Dat Rotterdam de...

Lees het hele artikel

In belief ben ik tot rust gekomen

11 oktober 2018

Naast panden, straten, mensen en gerechten, is er ook Rotterdams erfgoed in de vorm van horeca. Melief Bender is zo’n plek. Het bruine café op...

Lees het hele artikel