Ken je stad, ken je haven

9 juni 2017

De Landtong op Rozenburg. Daar waar de natuur en de haven stevig hand in hand gaan. Op deze bijzondere plek staat het Educatief Informatie Centrum (EIC) Mainport Rotterdam. Mary Dotsch is directeur van dit informatiecentrum voor de haven en de industrie. Het enthousiasme spat van haar verhaal: “We staan hier in het havengebied tussen industrie en natuur. De Landtong met haar zwaluwen en Schotse hooglanders heeft tegelijkertijd een kloppend hart van schepen, halffabricaten, containers en zoveel meer.

Voor Mary is de haven de dynamische plek waar ze geen genoeg van kan krijgen. Hier is er 24/7 dienstverlening. Hier verandert het landschap elke dag: “Het ligt nooit vast…alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan.”

Waar gaat het bij het EIC om?
“Ontdekken en beleven, kennismaken met de dynamiek van de haven en de vele mogelijkheden om er te werken. Denk aan de maritieme wereld, logistiek en transport, de industrie, energie, veiligheid en milieu. Daar hoort een breed scala van beroepen bij: van technisch tot logistiek, van financieel en IT tot juridisch en communicatief. Zo sluiten we aan bij het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Ook komen er thema’s aan bod als de energietransitie, schaalvergroting, automatisering duurzaamheid en zoveel meer.

Wij bieden een havenprogramma voor verschillende onderwijsdoelgroepen. Bij de leerlingen van het basisonderwijs beginnen we met planten van een zaadje. In het voortgezet onderwijs gaan leerlingen kiezen voor een sector of hun profiel. Voor hen brengen we de diversiteit aan bedrijven en werkzaamheden onder de aandacht. Zo proberen we hen te helpen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en beroep. En voor docenten organiseren we docentbijeenkomsten om hen goed te informeren over de mogelijkheden van de verschillende beroepenen en de daarbij behorende opleidingen.”

Hoe verloopt een programma? En is er na afloop nog contact?
“Er zijn diverse programma’s, zoals het programma Port Rangers voor de basisschool. Vooraf maken de leerlingen aan de hand van lesmateriaal opdrachten op school. Daarna komen ze hier actief voelen en beleven wat de haven inhoudt, om bij terugkeer op school een werkstuk over de haven te maken. Daarnaast proberen we ook de ouders te betrekken. In samenwerking met JINC, die jongeren uit een omgeving met sociaaleconomische achterstanden helpt op de arbeidsmarkt, bieden wij de Haven Taal Trip, gericht op het uitbreiding van hun woordenkennis over de haven. Het EIC zet met de steur in op wereldoriëntatie. In onze ogen is de steur een goed voorbeeld waarmee we breder dan alleen de haven kunnen kijken. Deze vis zwemt inmiddels weer in de haven rond dankzij de inzet van overheid en bedrijven om het water schoon te houden.

Ook voor het voortgezet onderwijs bieden we programma’s met voorbereidende werkzaamheden en een opdracht na afloop van het bezoek aan het EIC. Bij MBO en HBO-studenten gaat het om wat zij met hun opleiding kunnen doen bij de bedrijven en welke innovatievragen er spelen.

Onze havenexpositie biedt een overzicht van de verschillende sectoren in de haven. De leerlingen kunnen zelf interactief aan de slag met havengames en presentaties. Dit jaar lanceren we de webapp waarmee leerlingen via hun eigen mobiel de havenexpositie kunnen bezoeken en vragen kunnen beantwoorden. Aan het einde van hun virtuele bezoek krijgen ze een score.”

Hoe haakt jullie programma aan op het onderwijs op de scholen zelf?
“Wetenschap & technologie en vaardigheden van de 21ste eeuw zijn belangrijk op school. In het EIC chemie- en technolab voeren leerlingen opdrachten uit waarmee ze hun probleemoplossend vermogen vergroten. Ook leren ze kritisch nadenken. Verder nodigen we ceo’s uit om in gesprek te gaan met leerlingen. Vooraf is er een gastles op school en de leerlingen bereiden vragen voor die zij in een dialoog aan de ceo’s stellen.

In het onderwijs staat de toekomst van kinderen veel meer centraal dan voorheen. Als docent moet je dit wel inpassen in je lessen en dan is het fijn als er organisaties zijn die deze taak verzorgen. Wij doen dat door jongeren kennis te laten maken met de haven. Maar ook organisaties als het Maritiem Museum, Futureland, JINC en de Technetkringen bieden educatieve programma’s.”

Je hebt recent weer de Open Poort Prijs uitgereikt aan enkele deelnemende bedrijven. Waarvoor staat deze prijs?
“De prijs, die we al sinds het ontstaan van het EIC uitreiken, zet bedrijven in het zonnetje voor hun bijdrage aan het havenprogramma. Medewerkers van deze bedrijven zijn als geen ander in staat tijdens bedrijfsbezoeken een realistisch beeld te geven van werkzaamheden in bijvoorbeeld de controlekamer, de containerterminals, een warehouse. Ook hier geldt weer: je kunt erover vertellen maar het met eigen ogen zien, zegt meer dan duizend woorden. We werken samen met ongeveer 55 bedrijven waarbij we hen faciliteren bij de organisatie van deze bedrijfsbezoeken.”

 Zijn deze bedrijven zelf ook gebaat bij deze vorm van educatie?
“Absoluut. Door de zichtbaarheid bouwen zij bekendheid op. Het is een investering in de toekomst, want bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleid personeel. Maar het werkt ook de andere kant op. Mensen die in de stad wonen, kunnen zich daar beter thuis voelen als ze op de hoogte zijn van wat er in de haven speelt. Ken je stad, ken je haven. Ook omdat er zoveel ontwikkelingen in de haven zijn. Jongeren kunnen veel van hun dromen kwijt in de haven.”

Kunnen jullie bestaan zonder vrijwilligers?
“Nee. En het EIC heeft altijd vrijwilligers nodig om gastlessen te geven of gidsen die havenexcursies willen begeleiden of haventaalgids willen zijn. Dit zijn vaak oud-werknemers uit de haven, maar iedere Rotterdammer die enthousiast is over en betrokken is bij haven is welkom als vrijwilliger.”

Meer dan educatie alleen
Het EIC bestaat sinds 1993. In het bestuur van EIC zijn vertegenwoordigd: Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, STC-Group, Gemeente Rotterdam, en stichting BOOR. Naast educatief centrum is EIC ook een vergaderlocatie. Mary: “Dat is ontstaan uit de gedachte ontmoetingspunt te zijn. We beschikken over diverse vergaderruimtes en catering en zijn makkelijk bereikbaar via de A15. Bovendien hebben we een aanlegsteiger en je kunt bij ons gratis parkeren.

Tekst

Joan van Winsen

Beeld

Luc Büthker

Meer artikelen

”Wij zijn de grootste fanclub van de haven!”

9 juni 2017

Havenvereniging Rotterdam bestaat sinds 1938, wordt gerund door vrijwilligers en telt maar liefst 1900 leden. Tien vragen aan voorzitter Kees Jan Rietveld en vicevoorzitter Marie-Louise...

Lees het hele artikel

De horizon als mijn schermafbeelding

9 juni 2017

De wereld verandert continu en dat is ook zo in de haven. Om mij heen zie ik veel veranderen, en ik zie dat dit invloed...

Lees het hele artikel